Registratūra

Tel.: (8 41) 455 688,  (​8 41) 598 439
Dirbame pirmadieniais–penktadieniais 7.00–20.00 val.

Administracija

Telefonas: (8 41) 457 755
El. paštas: info@reabilitacijoscentras.lt

Klauskite, siūlykite, patarkite...

Įstaigos valdymo struktūra (atnaujinta 2021-07-26)

direktore.jpg

IRINA JAZDAUSKAITĖ UŠČIAUSKIENĖ

Direktorė Irina Jazdauskaitė Uščiauskienė nedirba 2024-03-01.
Pavaduoja medicininės veiklos koordinatorė Loreta Sabaliauskienė,

tel 8 41 457755, el.paštas: loreta.sabaliauskiene@reab.lt

Viešosios įstaigos Šiaulių reabilitacijos centro direktorė,
fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja, refleksoterapeutė, homeopatė.

Gimė Rusijoje, Irkutsko srityje, tremtinių šeimoje.
1973 m. Ukrainoje baigė vidurinę mokyklą su aukso medaliu.
1979 m. baigė Kauno medicinos institutą.
1979–1981 m. dirbo Šiaulių r. Raudėnų ambulatorijos vedėja.
1981–1988 m. dirbo Šiaulių r. Kuršėnų poliklinikoje šeimos gydytoja.
1988–2003 m. dirbo Šiaulių miesto sporto medicinos centre fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja.
Nuo 2003 m. VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro direktorė.
2023-05-02 Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimu Irinai Jazdauskaitei Uščiauskienei suteiktas Nusipelniusio Lietuvos gydytojo vardas ir įteiktas Nusipelniusio Lietuvos gydytojo garbės ženklas.

Stažavosi Minske, Sankt-Peterburge, Maskvoje, Rygoje.
Turi gydytojos refleksoterapeutės ir gydytojos homeopatės sertifikatus.

Savaitraščio „Lietuvos sveikata“ rengiamuose tradiciniuose „Metų vadovo“ rinkimuose už nuopelnus sveikatai Irina Jazdauskaitė Uščiauskienė yra pelniusi nominaciją „Metų proveržis 2013“.

 

------------------
Informacija atnaujinta 2023.05.12

 

Stebėtojų taryba:

Aleksandra Sakalauskienė, Šiaulų valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros vedėja, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinačios institucijos paskirta atstovė;

Vitalija Gerikienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros docentė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;

Eslanda Mockevičienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Reabilitacijos katedros vedėja, lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;

Viktorija Vaišvilaitė, Šiaulių valstybinės kolegijos Socialinio darbo katedros lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;

Ona Žymantienė​, viešosios įstaigos Šiaulių reabilitacijos centro BP slaugytoja, gydomojo masažo specialistė, darbo tarybos paskirtas atstovas.

 

Gydymo taryba:

Vytautas Juzėnas, FMR gydytojas (pirmininkas);

Valdas Bielskis, gydytojas chirurgas (narys);

Marius Atkočiūnas, FMR gydytojas (sekretorius).

 

Slaugos taryba:

Loreta Sabaliauskienė, medicininės veiklos koordinatorė (pirmininkė);

Asta Šakūnaitė, BP slaugytoja (sekretorė);

Valė navakauskienė, FMR slaugytoja (narys);

Jurgita Daujotienė, FMR slaugytoja (narys);

Giedrė Vyčienė, BP slaugytoja (narys).

Planuojamų susitikimų nėra

Administracija (atnaujinta 2022-07-13)

Medicininės veiklos koordinatorė (atnaujinta 2022-07-13)

IT darbuotojai (atnaujinta 2023-10-02)

Administratorė (atnaujinta 2022-07-13)

Viešųjų pirkimų specialistė (atnaujinta 2024-01-29)

Apskaitininkė (atnaujinta 2024-01-29)

Audito grupės vadovas (atnaujinta 2022-07-13)

Gydytojai ir kiti specialistai (atnaujinta 2024-02-06)

Kineziterapeutai, ergoterapeutai ir gydomojo masažo specialistai (atnaujinta 2024-02-21)

Medicinos registratoriai (atnaujinta 2022-07-13)

BP slaugytojai (atnaujinta 2023-10-30)

Ūkio dalies, rūbinės ir arbatinės darbuotojai (atnaujinta 2023-10-30)

Darbo taryba.

      Darbo tarybos veiklos raglamentas

Medicinos etikos komisija.

      Medicinos etikos komisijos nuostatai