Įstaigos valdymo struktūra (atnaujinta 2021-07-26)

direktore.jpg

IRINA JAZDAUSKAITĖ UŠČIAUSKIENĖ

Viešosios įstaigos Šiaulių reabilitacijos centro direktorė,
fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja, refleksoterapeutė, homeopatė.

Gimė Rusijoje, Irkutsko srityje, tremtinių šeimoje.
1973 m. Ukrainoje baigė vidurinę mokyklą su aukso medaliu.
1979 m. baigė Kauno medicinos institutą.
1979–1981 m. dirbo Šiaulių r. Raudėnų ambulatorijos vedėja.
1981–1988 m. dirbo Šiaulių r. Kuršėnų poliklinikoje šeimos gydytoja.
1988–2003 m. dirbo Šiaulių miesto sporto medicinos centre fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja.
Nuo 2003 m. VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro direktorė.

Stažavosi Minske, Sankt-Peterburge, Maskvoje, Rygoje.
Turi gydytojos refleksoterapeutės ir gydytojos homeopatės sertifikatus.

Savaitraščio „Lietuvos sveikata“ rengiamuose tradiciniuose „Metų vadovo“ rinkimuose už nuopelnus sveikatai Irina Jazdauskaitė Uščiauskienė yra pelniusi nominaciją „Metų proveržis 2013“.

 

------------------
Informacija atnaujinta 2016.10.31

 

Stebėtojų taryba:

Aleksandra Sakalauskienė, Šiaulų valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros vedėja, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinačios institucijos paskirta atstovė;

Vitalija Gerikienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros docentė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;

Eslanda Mockevičienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Reabilitacijos katedros vedėja, lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;

Viktorija Vaišvilaitė, Šiaulių valstybinės kolegijos Socialinio darbo katedros lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;

Justinas Bubelis, viešosios įstaigos Šiaulių reabilitacijos centro kineziterapeutas, darbo tarybos paskirtas atstovas.

 

Gydymo taryba:

Vytautas Juzėnas, FMR gydytojas (pirmininkas);

Valdas Bielskis, gydytojas chirurgas (narys);

Marius Atkočiūnas, FMR gydytojas (sekretorius).

 

Slaugos taryba:

Loreta Sabaliauskienė, medicininės veiklos koordinatorė (pirmininkė);

Evelina Malčiauskienė, BP slaugytoja (sekretorė);

Valė navakauskienė, FMR slaugytoja (narys);

Jurgita Daujotienė, FMR slaugytoja (narys);

Giedrė Vyčienė, BP slaugytoja (narys).

Planuojamų susitikimų nėra

Administracija (atnaujinta 2019-05-28)

Medicininės veiklos koordinatorė (atnaujinta 2019-05-28)

IT darbuotojai (atnaujinta 2019-09-09)

Administratorė (atnaujinta 2020-06-18)

Viešųjų pirkimų specialistė (atnaujinta 2021-03-15)

Apskaitininkė (atnaujinta 2019-09-09)

Audito grupės vadovas (atnaujinta 2019-05-28)

Gydytojai ir kiti specialistai (atnaujinta 2021-09-15)

Kineziterapeutai, ergoterapeutai ir masažuotojai (atnaujinta 2021-08-10)

Medicinos registratoriai (atnaujinta 2021-04-29)

FMR ir BP slaugytojai (atnaujinta 2021-08-19)

Ūkio dalies, rūbininkės ir arbatinės darbuotojai (atnaujinta 2021-08-27)

Stebėtojų taryba

Gydymo taryba

Slaugos taryba

Darbo taryba

Medicinos etikos komisija