Socialinio darbuotojo veiklos svarba sveikatos priežiūros įstaigoje:

  • ligonio socialinių problemų susiejimas su sveikata ir jų sprendimas;
  • ligonio socialinių funkcijų stiprinimas, siekiant jo socialinės integracijos.

Vienas esminių socialinio darbuotojo vaidmenų medicinoje yra bendradarbiavimas ir tarpininkavimas tarp gydytojo ir ligonio. Socialinis darbuotojas privalo gebėti inicijuoti teigiamus pokyčius ligonio gyvenime, įgalinančius jį dalyvauti ir priimti sprendimus pagalbos planavimo ir jos teikimo procesuose.

Konsultacijų metu yra svarbu išsiaiškinti ar pacientas turi socialinių problemų, kurios gali turėti įtakos sveikatai bei socialinei integracijai. Socialinis darbuotojas išsiaiškinęs pacientų socialinės pagalbos poreikį, konsultacijos metu informuoja ir konsultuoja pacientus socialinių problemų sprendimo klausimais ir esant poreikiui tarpininkauja su įvairiomis įstaigomis dėl socialinės pagalbos priemonių taikymo (piniginės socialinės paramos, socialinės priežiūros paslaugų, specialiųjų pagalbos priemonių).