Atviri duomenys – laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti ir kaupiami nuasmeninti duomenys, informacija ar jos dalis, pateikiama kompiuteriu nuskaitomais atvirais formatais, įskaitant institucijų valdomų duomenų šaltinių duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodę jų šaltinį ir užtikrindami duomenų naudojimo sąlygas, kuriomis duomenys buvo gauti.

Informuojame, kad Šiaulių reabilitacijos centras nesudaro atvirų duomenų rinkmenų ir nekaupia pakartotinio naudojimo sveikatos duomenų. Pacientų medicininės sveikatos istorijos duomenys elektroniniu būdu perduodami į centrinę ESPBI informacinę sistemą.

Išsamiau su savo (paciento) elektronine sveikatos istorija galite susipažinti prisijungę prie portalo esveikata.lt

Daugiau apie Šiaulių miesto atvirus duomenis galite sužinoti https://atviri.siauliai.lt/

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/atviri-duomenys-1

Kviečiame naudotis Lietuvos atvirų duomenų portalu