Įstaigos veiklos licencija suteikia teisę verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias paslaugas:

  • antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: refleksoterapijos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, homeopatijos, chirurgijos;
  • slaugos: bendrosios praktikos slaugos, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos;
  • kitas ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros: logopedijos, kineziterapijos, kineziterapeuto padėjėjo praktikos, ergoterapijos, vaikų ambulatorinės reabilitacijos II (vaikų nervų sistemos ligų, vaikų judamojo-atramos aparato pažeidimų, vaikų kvėpavimo sistemos ligų, vaikų endokrininių ligų, vaikų virškinimo sistemos ligų, vaikų inkstų ligų, vaikų psichikos ir elgesio sutrikimų, vaikų odos ligų), suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos II (nervų sistemos ligų, judamojo-atramos aparato pažeidimų, kvėpavimo sistemos ligų, endokrininių ligų, virškinimo sistemos ligų, inkstų ligų, ginekologinių ligų, odos ligų), suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos I (judamojo-atramos aparato pažeidimų, kvėpavimo sistemos ligų, endokrininių ligų, virškinimo sistemos ligų, inkstų ligų, psichikos ir elgesio sutrikimų, jonizuojančiosios spinduliuotės poveiko), masažo.