Reabilitacijos centre vėl dirba medicinos psichologas ir socialinis darbuotojas2017-03-14

Psichologo konsultacija

Šiaulių reabilitacijos centre po neilgos pertraukos vėl pradėtos teikti profesionalios medicinos psichologo bei socialinio darbuotojo paslaugos.

Medicinos psichologo konsultacijos – tai psichologinė pagalba asmenims, patyrusiems psichologines traumas, išgyvenantiems stresą darbe ar šeimos aplinkoje. Pacientams taikoma psichologinė diagnostika, padedanti nustatyti atskirų pažintinių funkcijų, asmenybės tipo, nerimo lygio, emocinės būsenos, adaptacijos sutrikimus. Centre rengiami grupiniai psichoterapijos užsiėmimai.

Socialinis darbuotojas konsultacijų metu siekia padėti spręsti paciento ar jo šeimos narių socialines problemas, ugdyti, atkurti bei palaikyti asmens gebėjimus savarankiškai spręsti jam ar jo šeimai iškylančias problemas. Socialinis darbuotojas Šiaulių reabilitacijos centro pacientams taip pat gali tarpininkauti dėl socialinės pagalbos priemonių (piniginės socialinės paramos, sveikatos priežiūros, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių ir kt.) teikimo.

Pacientai, norintys pasinaudoti medicinos psichologo ar socialinio darbuotojo paslaugomis, turėtų kreiptis į gydantį gydytoją arba Šiaulių reabilitacijos centro registratūrą.