Advento vakaras

Advento vakaras

Adventas – krikščionių religijoje laikotarpis, pažymintis laiką iki Jėzaus gimimo, kuris trunka beveik mėnesį (per tą laiką praeina 4 sekmadieniai). Tai krikščionių tikinčiųjų susikaupimo ir apmąstymų metas prieš Kalėdas. Adventas – ne tik ramybės, bet ir paslaptingas, mistiškas laikas.

Šiaulių reabilitacijos centras Advento pradžios proga pakvietė pasisvečiuoti Šiaulių Šv. Apašt. Petro ir Pauliaus parapijos kleboną Egidijų Venckų, kuris supažindino įstaigos darbuotojus su Advento papročiais, tradicijomis, papasakojo apie vertybes šiuolaikinėje visuomenėje – šeimą, santuoką, dalinosi savo patirtimi. Kiekvienam leido suprasti, jog atliktas menkas geras darbas gali būti pati didžiausia staigmena kažkam, kuris to nesitiki.

Susitikimo metu visų širdis užliejo didelė šiluma, ramybė. Susimąstėme, ką iš tikrųjų reiškia Adventas, geri darbai. Dėkojame klebonui Egidijui Venckui už malonų ir jaukų apsilankymą, kuris į įstaigą atnešė daug gėrio, šilumos.

Advento vakaras