Pagilintos žinios – kokybiškesnėms paslaugoms teikti2017-03-29

mokymai

Kovo mėnesį Šiaulių reabilitacijos centro darbuotojams buvo surengti net dveji mokymai. Administracijos darbuotojai darbo žinias gilino dviejų dienų mokymuose „Kokybės užtikrinimas vadovo darbe“, kuriuos vedė konsultavimo ir mokymo kompanijos TMI-TACK Lietuva konsultantai Tomas Kemežys ir Sigita Sutkevičiūtė.

Sveikatos priežiūros specialistams buvo skirtas seminaras „Poveikio psichologijos taikymas medicinos įstaigoje“ – dviejų dienų trukmės mokymus vedė UAB „Apertum“ lektorius Lauras Balaiša.

Siekdami, kad teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos optimaliai pagelbėtų mūsų pacientams atgauti jėgas, pasveikti po sunkios ligos, sumažinti negalią ir susigrąžinti savarankiškumą, padėtų išsaugoti sveikatą, Šiaulių reabilitacijos centro darbuotojai nuolat gilina savo žinias, papildo jas naujausia informacija, mokosi kuo efektyviau išnaudoti visas bendravimo su pacientais galimybes.

Administracijos darbuotojai jiems skirtame seminare buvo mokomi užtikrinti darbo planavimo, organizavimo, vadovavimo ir kontrolės kokybę, diskutuota apie efektyvius darbuotojų motyvavimo būdus, tinkamą susirinkimų organizavimą ir vedimą, darbuotojų parinkimą konkrečiai pareigybei. Spręsdami pateiktas situacijas, testus, diskutuodami, kas turėtų būti tobulinama, kad vadovavimas įstaigos personalui būtų efektyvesnis, seminaro dalyviai galėjo įsivertinti turimas vadovavimo kompetencijas.

Sveikatos priežiūros specialistai mokėsi pasitikėjimu pagrįsto bendravimo su pacientais, remiantis abipusiškumo, patikimumo, nuoseklumo, socialinio įrodymo ir autoriteto principais.

Kaip teigia mokymus rengusios UAB „Apertum“ komanda, „labirintas irgi yra atviras ratas, sistema. Tereikia tinkamų, laiku ir tinkamai perteiktų žinių, kad pasirinktum reikiamas kryptis, kurios vestų į tikslą“. Šiaulių reabilitacijos centro darbuotojai tiki, kad atnaujintos ir įgytos žinios jiems padės siekti įstaigos darbo tikslų.

Nuotraukas iš mokymų galite pamatyti galerijoje.