itspecialistai@reab.lt, Mon, 10/14/2019 - 14:57:

Dėkojame Jums už pastabas. Atsakingi įstaigos darbuotojai atliko patikrinimus. Įstaigos inventorius dezinfekuojamas pagal VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro higienos (valymo ir dezinfekcijos) procedūrų planą, patvirtintą vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“.