Nuotolinė paskaita apie korupcijos prevenciją VšĮ Šiaulių reabilitacijos centre2021-08-20

2021 m. rugpjūčio 18 d. įstaigos darbuotojams organizuota nuotolinė paskaita „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupcijos rizikos sveikatos apsaugoje. Dovanų politika“. Paskaitą skaitė Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė Rita Šikšnienė. Lektorė supažindino su Lietuvos korupcijos žemėlapiu, papasakojo apie antikorupcinį potencialą, sveikatos apsaugos sistemos rizikas, dovanų politiką, apžvelgė teisės aktus ir atsakomybes, pasidalino gerąja praktika.

Mokymai organizuoti, vykdant korupcijos prevencijos VšĮ Šiaulių reabilitacijos centre programos įgyvendinimo 2020-2022 m. priemonių planą.