Administracija, ср, 02/26/2020 - 16:19:

Dėkojame Jums už pastabas. Atsakingi įstaigos darbuotojai atliko patikrinimus. Įstaigos inventorius dezinfekuojamas pagal VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro higienos (valymo ir dezinfekcijos) procedūrų planą, patvirtintą vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“. Kilimėliai mankštų salėse neseniai buvo atnaujinti. Artimiausiu metu informuosime visus lankytojus mankštose turėti savo rankšluosčius.